CÁC LOẠI THUẾ PHÍ KHI GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 2022

CÁC LOẠI THUẾ PHÍ KHI GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 2022

CÁC LOẠI THUẾ PHÍ KHI GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 2022

Điều cần biết: CÁC LOẠI THUẾ PHÍ KHI GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Thuế thu nhập cá nhân: 2%
Khoản này do thỏa thuận 2 bên chịu chi phí.
Nhưng lưu ý: Để an toàn cho người mua, nên tính 2% trên giá trị giao dịch thật thể hiện tại hợp đồng đặt cọc.

2. Lệ phí trước bạ: 0.5%
Khoản này cũng do thỏa thuận 2 bên
Cũng nên tính trên giá trị giao dịch thật.

3. Lệ phí thẩm định: 0.15% (không quá 5 triệu)
An toàn, cũng nên tính trên giá trị giao dịch thật.

4. Thuế Phi nông nghiệp: 0.03%
Tính trên khung giá của nhà nước

5. Các loại phí khác;
- Phí công chứng (1-5 triệu) tùy phòng công chứng, tùy số lượng hồ sơ.
- Phí đo đạc địa chính VN2000: 1-4 triệu
- Lệ phí cấp sổ mới: 400-600K
- Lệ phí xác minh quy hoạch sử dụng đất, xác minh chỉ giới đường đỏ: 20-25 triệu (tùy dịch vụ)

Đây là các loại thuế, phí khi giao dịch bạn và chủ nhà phải đàm phán.
Với bất động sản giá trị nhỏ thì khoản thế phí này không đáng kể. Nhưng những bất động sản giá trị lớn, nó là 1 khoản khá khá...cần đàm phán chi tiết.

Chúc bạn đầu tư thành công !