Ba Đình

Ba Đình

Quận Ba đình Hà nội được biết đến với quảng trường Ba Đình lịch sử và là trung tâm hành chính - chính trị văn của Việt nam.

  • grid
  • list

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 4 bài